Tjänster

Home - Tjänster

Tidiga skeden

Genom att nyttja vår kompetens i tidiga skeden kan vi tillföra mycket för projektets planering och inriktning och bidra till en helhetssyn som verkar för projektets framgång.

 • Förstudier
 • Utredningar
 • Programhandlingar
 • Kostnadsbedömningar
 • Energi, inneklimat och dagsljusberäkningar

Kontaktperson: Johan Granung

Byggnadskonstruktion

Vi projekterar byggnadskonstruktioner i alla skeden från programhandling och systemhandling till bygghandling. Med vår erfarenhet kan vi tillföra mycket till projektet redan i tidiga skeden.

Vi använder de senaste projekteringsverktygen såsom AutoCAD, Revit, Impact Strusoft och använder vår samlade kompetens inom teknikområdena för att tillsammans med övrig projektgrupp skapa bra helhetslösningar.

Vi utför projektering inom:

 • Allmänkonstruktion
 • Prefab

Kontaktperson: Christer Glans

Projektering VVS och Styr

Vi projekterar installationssystem i alla skeden från programhandling och systemhandling till bygghandling med en organisation som har rätt kompetens för uppdraget, som är drivande och innovativa och har ett stort engagemang. De kan därmed bidra till att uppdragen utförs på ett effektivt sätt samt resulterar i över tid. Detta skapar hållbara lösningar för er, både vad gäller kostnader och klimatpåverkan från inbyggda material och transporter under byggproduktion och även i förvaltningsskedet.
Med vår erfarenhet kan vi tillföra mycket till projektet redan i tidiga skeden.
Vi använder de senaste projekteringsverktygen såsom MagiCAD för AutoCAD och Revit och använder vår samlade kompetens inom teknikområdena för att tillsammans med övrig projektgrupp skapa bra helhetslösningar.

Vi utför projektering inom:

 • Ventilation
 • Värme
 • Vatten och Avlopp
 • Kyla
 • Styr

Kontaktperson: Patrik Wiberg

Projektering El

Vi projekterar installationssystem i alla skeden från programhandling och systemhandling till bygghandling. Med vår erfarenhet kan vi tillföra mycket till projektet redan i tidiga skeden.

 

Vi använder de senaste projekteringsverktygen såsom MagiCAD för AutoCAD och använder vår samlade kompetens inom teknikområdena för att tillsammans med övrig projektgrupp skapa bra helhetslösningar.

 

Vi utför projektering inom:

  • Kanalisation
  • Belysning
  • Kraft
  • Tele och data
  • Larm & passagesystem

Kontaktperson: Henrik Uddh

Produktionsskedet/Entreprenader

Vi erbjuder olika typer av beställarstöd och besiktningar under produktionsskedet.

 • Anbudsutvärdering
 • Teknisk projektledning av entreprenader
 • Installationssamordning
 • Samordnade provningar
 • Kontroll
 • Entreprenadbesiktningar VVS, el och styr
 • Kostnadsuppföljningar

Kontaktperson: Andreas Gustavsson

Förvaltningsskedet

Vi har gärna ett nära samarbete med våra kunder och driftorganisationen och erbjuder kundanpassade tjänster under hela byggnadens livslängd.

 • Utredningar
 • Funktionskontroller
 • Kostnadsbedömningar
 • Statusbedömningar
 • Åtgärdsförslag
 • Projektering vid ändring och anpassning
 • Driftoptimering
 • Drift- och underhållsdokumentation
 • Relationsritningar
 • Utbildning av driftspersonal
 • Energikartläggning
 • OVK-besiktning

Kontaktperson: Lisette Sjösten

Besiktningar

Vi erbjuder olika typer av besiktningar inom olika teknikområden.

 • Entreprenadbesiktningar VVS
 • Entreprenadbesiktningar el
 • Entreprenadbesiktningar styr
 • Statusbesiktningar
 • OVK-besiktning

Kontaktperson: Patrik Wiberg / Henrik Uddh

Energi

Vi erbjuder energitjänster kopplade till alla skeden för att kunna tillgodose klimatkrav samt optimera energiförbrukning.

 • Klimatsimuleringar
 • Energiberäkningar
 • Dagsljusberäkningar
 • Energiutredningar
 • Energi- och driftoptimering
 • Energibesiktningar
 • Energikartläggning
 • Energideklaration
 • Åtgärdsförslag
 • LCC

Kontaktperson: Lisette Sjösten

Styr

Vi har lång erfarenhet inom styr och övervakningsområdet och vår samlade kompetens ger möjlighet till den helhetssyn över fastighetens tekniska system som krävs för optimal funktion.

 • Projektering styr
 • Besiktningar styr
 • Samordnade provningar
 • Funktionskontroller
 • Åtgärdsförslag
 • Kostnadsbedömningar
 • Driftoptimering
 • Utbildning av driftspersonal

Kontaktperson: Mattias Axelsson

RECENT PROJECTS