Kvalitet och miljö

Home - Kvalitet och miljö

ISO-CERTIFIERADE

PrimoCon Teknikkonsult AB har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt följer ISO 45001:2018.

Ledningssystemet omfattar alla processer samt dess produkter, tjänster och personal samt alla kravelement i standarderna. Syftet med ledningssystemet är i första hand att säkerställa kundtillfredsställelse, effektivisera interna processer, miljöförbättringar och att skapa ständiga förbättringar. Identifiering av företagets processer har skett och processerna är illustrerade i processmodell.

POLICY – KVALITET

Vi skall alltid tillgodose våra kunders krav och behov och leverera.

Vi skall alltid genomföra våra uppdrag med högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga resursförbrukning, med avseende på teknik, ekonomi, miljö, hållbarhet och tid.

Vi skall skapa kvalitativa och hållbara värden för våra kunder och vara våra kunders förstahandsval. Vår målsättning är att vi alltid skall uppfattas som professionella, pålitliga och som en lyhörd samarbetspartner.

Detta uppnår vi genom att:

 • Alltid sträva efter och jobba för att bli bättre.
 • Ta ansvar för våra leveranser.
 • Ha rätt kompetens för varje uppdrag.
 • Ha en tät dialog med kunden.
 • Sätta kunden i fokus.
 • Regelbundet mäta och utvärdera våra processer så att det gynnar verksamhet och kund.
 • Vara det moderna teknikkonsultbolaget, som i alla lägen strävar efter att utnyttja den senaste tekniken för att skapa framtida hållbara lösningar.
 • Alltid följa gällande lagstiftning.

 

POLICY – MILJÖ

Vi skall genomföra våra uppdrag med så lite miljöpåverkan som möjligt, i samråd med våra kunder.

Vi skall löpande arbeta för att minska miljöpåverkan såväl internt som externt.

Detta uppnår vi genom att:

 • Jobba med ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt bevaka och utbilda oss inom miljöområdet.
 • Följa gällande miljölagstiftning.
 • Bidra till att minska våra kunders energibehov.
 • Sträva efter att ligga i framkant avseende materialval och systemlösningar.
 • Minska vårt och våra kunders material/energibehov.
 • Vara det moderna teknikkonsultbolaget, som i alla lägen strävar efter att utnyttja den senaste tekniken för att skapa framtida hållbara lösningar.
 • Beakta miljöpåverkan vid val av transportsätt i tjänsten.

RECENT PROJECTS