Besiktningsman VVS

Som besiktningsman / uppdragsledare kommer du att arbeta självständigt i både ombyggnadsprojekt och nybyggnadsprojekt samt ansvara för uppdragets genomförande mot kund.
Läs mer

RECENT PROJECTS