IDROTT

ÖSTERMALMSHALLEN PADEL, MÖLNLYCKE

Fastighet med padelhall

När Östermalmshallen i Stockholm skulle renoveras 2016 byggdes en tillfällig saluhall mitt på Östermalms torg. När renoveringen fyra år senare var klar köpte Wallenstam fastigheten för att i ett av Sveriges största återbruksprojekt flytta och återuppbygga hallen som Östermalms padel i Mölnlycke. Padelhallen i Mölnlycke består av sex padelbanor samt restaurang och konferensdel.

Vårt uppdrag var projektering av VVS och styr samt klimatsimuleringar, kalkyl/förstudie mm.

Östermalmshallen Padel, Mölnlycke

  • Projektnamn:Östermalmshallen Padel
  • Beställare:Wallenstam
  • Fastighetsägare:Wallenstam
  • Typ av uppdrag:Nybyggnad/återbruk idrottshall
  • Miljöklassning:-
  • Discipliner:V, VS, SÖ, Energi
  • Yta:2 194 m2

RECENT PROJECTS